o7p2rXxxwzBrXyarGLYr3UjJ0uKJDAFkR565kUe63QPjOpYaTtC0n35PkTKQxRQWG_Hx

今回のイベント 星灯る夜に でガチャをしないで解放出来る ベガ王子 そんなベガ王子の覚醒後の情報を紹介していき・・・